Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Οικογενειακό Album Δημητρίου και Ελισάβετ Τσιρπιντίδη

 

Èåßïò_ÔÜêçò.jpg
Ο Τσιρπιντίδης Τάκης με την σύζυγό του Λισάφ (πάνω δεξιά)
Èåßïò_ÔÜêçò_óôçí_öáãÜíá.jpg
Ο Τσιρπιντίδης Τάκης επί τω έργω
Èåéá_Ëéóáö_ìå_×ùëéäáéïõò.jpg
Παλιά φωτογραφία όπου διακρίνεται η Λισάφ (πάνω αριστερά)

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ