Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι προσφορά του Ιωάννη Τριανταφυλλίδη και προέρχονται από το φωτογραφικό Αρχείο του πατέρα του και πρώτου φωτογράφου του χωριού μας, Τριανταφυλλίδη Τιμολέων. 

 

Φωτογραφικό Αρχείο Τριανταφυλλίδη Τιμολέων 
ÐáéäéÜ_1.jpg
ÐáéäéÜ_10.jpg
ÐáéäéÜ_11.jpg
ÐáéäéÜ_12.jpg
ÐáéäéÜ_2.jpg
ÐáéäéÜ_3.jpg
ÐáéäéÜ_4.jpg
ÐáéäéÜ_5.jpg
ÐáéäéÜ_6.jpg
ÐáéäéÜ_7.jpg
ÐáéäéÜ_8.jpg
ÐáéäéÜ_9.jpg
Èåßïò_ËÜìðïò_ìå_ðáéäéÜ.jpg
Ìé÷Üëçò_Ãéþôçò.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_2.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_3.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_4.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_5.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_6.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_7.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_8.jpg
ÌåãÜëá_ðáäéÜ_êáé_èåßïò_Êþóôçò.jpg
Íßêïò_ÔÜêçò_ÂÝôá.jpg
ÔéìïëÝùí.jpg
×ùëßäçò_Êþóôáò_Óáëôïõñßäçò_ÃéÜííçò.jpg
Áãíùóôïò_1.jpg
ÃÜìïò_Êüëéáò.jpg
ÃÝñïò_ÅõèõìéÜäçò.jpg
Ðáðïýäåò.jpg
Ðáðïýäåò_2.jpg

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ