Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Φωτογραφικό Αρχείο Γεώργιου Μαρμάνη (Μαραντόγλη)
Öùôï_Ðáððïý_156.jpg
28-4-1924. O Μαρμάνης Γεώργιος
Öùôï_Ðáððïý_1.jpg
Φωτογραφία 1
Öùôï_Ðáððïý_2.jpg
Φωτογραφία 2
Öùôï_Ðáððïý_3.jpg
Φωτογραφία 3
Öùôï_Ðáððïý_4.jpg
Φωτογραφία 4
Öùôï_Ðáððïý_5.jpg
Φωτογραφία 5
Öùôï_Ðáððïý_6.jpg
Μαρμάνης Δημήτριος (πέθανε στον στρατό)
Öùôï_Ðáððïý_7.jpg
Μαρμάνης Γεώργιος (Μαραντόγλης)
Öùôï_Ðáððïý_8.jpg
Φωτογραφία 8
Öùôï_Ðáððïý_9.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με την μικρή Βέτα Απαζίδου
Öùôï_Ðáððïý_10.jpg
Φωτογραφία 10
Öùôï_Ðáððïý_11.jpg
Φωτογραφία 11
Öùôï_Ðáððïý_12.jpg
Φωτογραφία 12
Öùôï_Ðáððïý_13.jpg
Φωτογραφία 13
Öùôï_Ðáððïý_14.jpg
Φωτογραφία 14
Öùôï_Ðáððïý_16.jpg
Φωτογραφία 16
Öùôï_Ðáððïý_17.jpg
Φωτογραφία 17
Öùôï_Ðáððïý_18.jpg
Φωτογραφία 18
Öùôï_Ðáððïý_19.jpg
Φωτογραφία 19
Öùôï_Ðáððïý_20.jpg
Φωτογραφία 20
Öùôï_Ðáððïý_21.jpg
Φωτογραφία 21
Öùôï_Ðáððïý_22.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με τον γιο του Μαρμάνη Δημήτριο
Öùôï_Ðáððïý_23.jpg
Φωτογραφία 23
Öùôï_Ðáððïý_24.jpg
Φωτογραφία 24
Öùôï_Ðáððïý_25.jpg
Φωτογραφία 25
Öùôï_Ðáððïý_28.jpg
Φωτογραφία 28
Öùôï_Ðáððïý_29.jpg
Φωτογραφία 29
Öùôï_Ðáððïý_30.jpg
Φωτογραφία 30
Öùôï_Ðáððïý_31.jpg
Ο Απαζίδης Μιχάλης και η σύζυγός του με την Βέτα και τον Ηλία Απαζίδη
Öùôï_Ðáððïý_32.jpg
Φωτογραφία 32
Öùôï_Ðáððïý_33.jpg
Φωτογραφία 33
Öùôï_Ðáððïý_34.jpg
Φωτογραφία 34
Öùôï_Ðáððïý_35.jpg
Ο Μαρμάνης Δημήτριος με τον Απαζίδη Ιωάννη
Öùôï_Ðáððïý_36.jpg
Φωτογραφία 36
Öùôï_Ðáððïý_37.jpg
Φωτογραφία 37
Öùôï_Ðáððïý_38.jpg
Φωτογραφία 38
Öùôï_Ðáððïý_39.jpg
Φωτογραφία 39
Öùôï_Ðáððïý_40.jpg
Φωτογραφία 40
Öùôï_Ðáððïý_41.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιου (του Ευσταθίου) με συστρατιώτη του
Öùôï_Ðáððïý_42.jpg
Φωτογραφία 42
Öùôï_Ðáððïý_43.jpg
Ο Μαρμάνης Ιωάννης
Öùôï_Ðáððïý_44.jpg
Ο Απαζίδης Θεόδωρος με την σύζυγό του Ζωή
Öùôï_Ðáððïý_45.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με ένα παιδί του
Öùôï_Ðáððïý_46.jpg
Φωτογραφία 46
Öùôï_Ðáððïý_47.jpg
Φωτογραφία 47
Öùôï_Ðáððïý_48.jpg
Από αριστερά: Μαρμάνης Γεώργιος, Παπά Κυριάκος και Μαρμάνης Ευστάθιος με τα παιδιά τους
Öùôï_Ðáððïý_49.jpg
Ο Μαρμάνης Δημήτριος
Öùôï_Ðáððïý_50.jpg
Το Παλιό Χορτοκόπι στο Παγγαίο
Öùôï_Ðáððïý_51.jpg
Φωτογραφία 51
Öùôï_Ðáððïý_52.jpg
Φωτογραφία 52
Öùôï_Ðáððïý_53.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με τον αδελφό του Ευστάθιο
Öùôï_Ðáððïý_54.jpg
Η Μαρμάνη Κούλια με τον μικρό Δημήτρη
Öùôï_Ðáððïý_55.jpg
Φωτογραφία 55
Öùôï_Ðáððïý_56.jpg
Ο Μαρμάνης Ιωάννης
Öùôï_Ðáððïý_57.jpg
Φωτογραφία 57
Öùôï_Ðáððïý_58.jpg
Φωτογραφία 58
Öùôï_Ðáððïý_59.jpg
Φωτογραφία 59
Öùôï_Ðáððïý_60.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Öùôï_Ðáððïý_61.jpg
Φωτογραφία 61
Öùôï_Ðáððïý_62.jpg
Φωτογραφία 62
Öùôï_Ðáððïý_63.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με τα παιδιά του
Öùôï_Ðáððïý_64.jpg
Από αριστερά: Άγνωστος, Ευθυμιάδου Λίζα και Ευθυμιάδης Κωσταντίνος (σκοτώθηκε από τους Βούλγαρους)
Öùôï_Ðáððïý_65.jpg
Από αριστερά: Άγνωστη, Απαζίδου Δέσποινα, Μαρμανίδη Βάσω
Öùôï_Ðáððïý_66.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος στην Κωνσταντινούπολη
Öùôï_Ðáððïý_67.jpg
Φωτογραφία 67
Öùôï_Ðáððïý_68.jpg
Η Κούλια και ο Ιωάννης Μαρμάνης
Öùôï_Ðáððïý_69.jpg
Φωτογραφία 69
Öùôï_Ðáððïý_70.jpg
Φωτογραφία 70
Öùôï_Ðáððïý_71.jpg
Φωτογραφία 71
Öùôï_Ðáððïý_72.jpg
Φωτογραφία 72
Öùôï_Ðáððïý_73.jpg
Φωτογραφία 73
Öùôï_Ðáððïý_74.jpg
Η Κούλια και ο Ιωάννης Μαρμάνης
Öùôï_Ðáððïý_75.jpg
Φωτογραφία 75
Öùôï_Ðáððïý_76.jpg
Φωτογραφία 76
Öùôï_Ðáððïý_77.jpg
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης με τον μικρό Δημήτρη
Öùôï_Ðáððïý_78.jpg
Ο Γιάννης Απαζίδης στρατιώτης
Öùôï_Ðáððïý_79.jpg
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης στρατιώτης
Öùôï_Ðáððïý_80.jpg
Η Δέσποινα Απαζίδου
Öùôï_Ðáððïý_81.jpg
Ο μικρός Μαρμάνης Δημήτριος του Ιωάννη
Öùôï_Ðáððïý_82.jpg
Η Αγλαϊα και ο Νικόλαος Μαρμάνης
Öùôï_Ðáððïý_83.jpg
Φωτογραφία 83
Öùôï_Ðáððïý_84.jpg
Φωτογραφία του Δημοτικού Σχολείου Χορτοκοπίου. Διακρίνεται η Κούλια Μαρμάνη
Öùôï_Ðáððïý_85.jpg
Φωτογραφία 85
Öùôï_Ðáððïý_86.jpg
Φωτογραφία 86
Öùôï_Ðáððïý_88.jpg
Ο Απαζίδης Ιωάννης
Öùôï_Ðáððïý_89.jpg
Η Αγλαϊα Μαρμάνη με τον Κωνταντίνο Μαρμάνη
Öùôï_Ðáððïý_91.jpg
Φωτογραφία 91
Öùôï_Ðáððïý_92.jpg
Φωτογραφία 92
Öùôï_Ðáððïý_93.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με άγνωστο
Öùôï_Ðáððïý_94.jpg
Από Αριστερά: Μαρμανίδης Γεώργιος, Ταλέα Μαρίκα και Μαρμάνης Γεώργιος
Öùôï_Ðáððïý_95.jpg
Η Μαρμάνη Κούλια με τον αδελφό της Παπαδόπουλο Νικόλαο (Κόλια)
Öùôï_Ðáððïý_96.jpg
Φωτογραφία 96
Öùôï_Ðáððïý_97.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος (αριστερά) με συστρατιώτη του
Öùôï_Ðáððïý_98.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με ένα παιδί του
Öùôï_Ðáððïý_99.jpg
Ο Μαρμάνης Ιωάννης (δεξιά) με ένα φίλο του
Öùôï_Ðáððïý_100.jpg
Φωτογραφία 100
Öùôï_Ðáððïý_101.jpg
Από αριστερά: Μαρμάνη Κούλια, Απαζίδου Δέσποινα, Μαρμάνη Αγλαϊα
Öùôï_Ðáððïý_102.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Öùôï_Ðáððïý_103.jpg
Η Μαρμάνη Αγλαϊα και Νικόλαος
Öùôï_Ðáððïý_104.jpg
Η Ταλέα Τομνίτσα (αριστερά) με την Απαζίδου Δέσποινα
Öùôï_Ðáððïý_105.jpg
Η Απαζίδου Ζωή
Öùôï_Ðáððïý_106.jpg
Από αριστερά: Μαρμάνη Κούλια, Μαρμάνης Ιωάννης, Μαρμάνης Γεώργιος, Μαρμάνης Δημήτριος και η μικρή Ελένη Μαρμάνη στο μουσείο της Θάσου
Öùôï_Ðáððïý_108.jpg
Φωτογραφία 108
Öùôï_Ðáððïý_109.jpg
Φωτογραφία 109
Öùôï_Ðáððïý_110.jpg
Φωτογραφία 110
Öùôï_Ðáððïý_111.jpg
Η Απαζίδου Δέσποινα
Öùôï_Ðáððïý_112.jpg
Φωτογραφία 112
Öùôï_Ðáððïý_113.jpg
Ο Απαζίδης Ζήσης στρατιώτης
Öùôï_Ðáððïý_114.jpg
Ο Μαρμάνης Κωνσταντίνος στρατιώτης
Öùôï_Ðáððïý_115.jpg
Φωτογραφία 115
Öùôï_Ðáððïý_116.jpg
Φωτογραφία 116
Öùôï_Ðáððïý_117.jpg
Φωτογραφία 117
Öùôï_Ðáððïý_118.jpg
Φωτογραφία 118
Öùôï_Ðáððïý_119.jpg
Φωτογραφία 119
Öùôï_Ðáððïý_120.jpg
Από αριστερά : Μαρμάνης Γεώργιος, Άγνωστος, Αμαραντίδης Ιορδάνης, Παπάς άγνωστος, Άγνωστος, Ταλέας Νικόλαος, Αναστασιάδης Νικόλαος, Μαρμάνης Ευστάθιος
Öùôï_Ðáððïý_121.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Öùôï_Ðáððïý_122.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος (αριστερά) με άγνωστο στο καφενείο
Öùôï_Ðáððïý_123.jpg
Η Μαρμάνη Ελένη (Μαραντάβα)
Öùôï_Ðáððïý_124.jpg
Φωτογραφία 124
Öùôï_Ðáððïý_126.jpg
Φωτογραφία 126
Öùôï_Ðáððïý_127.jpg
Φωτογραφία 127
Öùôï_Ðáððïý_128.jpg
Από αριστερά: Απαζίδου Ζωή, Μαρμάνης Ιωάννης, Μαρμάνη Αγλαϊα
Öùôï_Ðáððïý_129.jpg
Από αριστερά: Μαρμάνη Ελένη, Απαζίδου Ζωή, Μαρμάνη Αγλαϊα
Öùôï_Ðáððïý_130.jpg
Φωτογραφία 130
Öùôï_Ðáððïý_131.jpg
Φωτογραφία 131
Öùôï_Ðáððïý_132.jpg
Η Απαζίδου Ζωή και Θεόδωρος
Öùôï_Ðáððïý_133.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Öùôï_Ðáððïý_134.jpg
Η Απαζίδου Βέτα
Öùôï_Ðáððïý_136.jpg
Φωτογραφία 136
Öùôï_Ðáððïý_137.jpg
Φωτογραφία 137
Öùôï_Ðáððïý_138.jpg
Φωτογραφία 138
Öùôï_Ðáððïý_139.jpg
Απόστολος (αριστερά) και Άγγελος Αναστασιάδης (δεξιά)
Öùôï_Ðáððïý_140.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Öùôï_Ðáððïý_141.jpg
Φωτογραφία 141
Öùôï_Ðáððïý_142.jpg
Η Αγλαϊα Μαρμάνη (αριστερά) και η Ελένη Παναγιωτίδου (δεξιά)
Öùôï_Ðáððïý_143.jpg
Φωτογραφία 143
Öùôï_Ðáððïý_150.jpg
1923. Άγγλοι Στρατιώτες στην Κωνσταντινούπολη
Öùôï_Ðáððïý_151.jpg
15-10-1927 στο Πέσελουκ. Από αριστερά: Ευστάθιος Μαρμάνης, Ελένη Μαρμάνη και Γεώργιος Μαρμάνης
Öùôï_Ðáððïý_152.jpg
Ο παπά-Κυριάκος με τον Γεώργιο Μαρμάνη
Öùôï_Ðáððïý_153.jpg
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης στρατιώτης
Öùôï_Ðáððïý_154.jpg
20-6-1922. Άγγλοι στρατιώτες στην Κωνσταντινούπολη
Öùôï_Ðáððïý_155.jpg
Ο Γεώργιος Μαρμάνης
Öùôï_Ðáððïý_157.jpg
5-3-1951. Ενθύμιο συγγενικής αγάπης.
Öùôï_Ðáððïý_158.jpg
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης
Öùôï_Ðáððïý_159.jpg
Ο Γεώργιος Μαρμάνης με δύο παιδιά του
Öùôï_Ðáððïý_160.jpg
Ο Γεώργιος Μαρμάνης του Ευσταθίου, στρατιώτης

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ