Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Φωτογραφίες από εκδηλώσεις

Εορτασμός της 19ης Μαϊου,
ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού
ÃéïñôÞ_Ãåíïêôïíßáò_1.jpg
ÃéïñôÞ_Ãåíïêôïíßáò_2.jpg
ÃéïñôÞ_Ãåíïêôïíßáò_3.jpg
ÃéïñôÞ_Ãåíïêôïíßáò_4.jpg
Παρέλαση στην Ελευθερούπολη
ÐáñÝëáóç_2.jpg
ÐáñÝëáóç_1.jpg
ÐáñÝëáóç_2.jpg
ÐáñÝëáóç_3.jpg
Ξένα Χορευτικά Συγκροτήματα
ÎÝíá_×ïñåõôéêÜ_1.jpg
ÎÝíá_×ïñåõôéêÜ_2.jpg
ÎÝíá_×ïñåõôéêÜ_3.jpg
ÎÝíá_×ïñåõôéêÜ_4.jpg
ÎÝíá_×ïñåõôéêÜ_5.jpg
Ðüíôéïé_êáé_Ôñáðåæïýíôéïé_ìáæß.jpg
Λοιπές Δραστηριότητες
Åêäçëþóåéò_2.jpg
Θεατρική παράσταση από τους "Ακρίτες του Πόντου"
Åêäçëþóåéò_1.jpg
Μουχαπέτ με τους "Ακρίτες του Πόντου"
Åêäçëþóåéò_3.jpg
Συνέδριο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο χωριό μας
Åêäçëþóåéò_4.jpg
Τα μωμοέρια επισκέφτηκαν το σπίτι του Γιώργου Μαρμάνη
Åêäçëþóåéò_5.jpg
Εκμάθηση ζωγραφικής σε παιδιά του συλλόγου μας

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ