Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Χορηγοί

 

Η χορηγία είναι έννοια κλασική ελληνική, ένας από τους σημαντικότερους πολιτειακούς και κοινωνίκούς θέσμούς της κλασικής αρχαιότητας. Στις μέρες μας, ο θεσμός της χορηγίας με νέες διαστάσεις και σε νέες μορφές, έχει τον ίδιο πάντα στόχο: την ενίσχυση και την εξυπηρέτηση σημαντικών κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών. Ή συγκεκριμένη χορηγία αφορά τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης της ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και τα έξοδα εξωραϊσμού του "Αε Γιάννε" του Βαζελών στο παλιό Χορτοκόπι.
Compucon.jpg

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ