Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Οικογενειακό Album Ιωάννη και Κούλιας Μαρμάνη

 

ÏéêïãÝíåéò_èåßïõ_ÃéÜííç.jpg
Οικογένεια Μαρμάνη Ιωάννη και Κούλιας, με τον παπού Μαρμάνη Γεώργιο και τα παιδιά Δημήτρη και Ελένη
ÏéêïãÝíåéá_1.jpg
O Μαρμάνης Ιωάννης με την γυναίκα του Κούλια και τον μικρό Δημήτρη
Ðáðïýò_ÃéáííÞò_êáé_ðáéäéÜ.jpg
Ο παπούς Μαρμάνης Γιώργος με τα παιδιά του Δέσποινα και Γιάννη την νύφη του Νούλα και τα εγγόνια του Ηλία, Δημήτρη, Άκη και Βέτα
Çëßáò_ÂÝôá_ÄçìÞôñçò.jpg
Απαζίδης Ηλίας, Απαζίδου Βέτα, Μαρμάνης Δημήτρης
Ìéá_ðáñÝá_óôï_âïõíü.jpg
Ο Μαρμάνης Γιάννης με παρέα στο βουνό
ÄçìÞôñçò.jpg
Μαρμάνης Δημήτρης
ÄçìÞôñçò_1.jpg
Μαρμάνης Δημήτρης
ÄçìÞôñçò_2.jpg
Μαρμάνης Δημήτρης, Απαζίδου Δέσποινα (διακρίνεται ο Παρχαρίδης Βασίλης)
ÄçìÞôñçò_4.jpg
Θεατρική παράσταση με τον Μαρμάνη Δημήτρη
Èåßïò_ÄçìÞôñçò_2.jpg
Μαρμάνης Δημήτριος (πέθανε στο στρατό)
Ðáððïýò.jpg
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Èåßïò_ÃéÜííçò_1.jpg
Ο Μαρμάνης Ιωάννης στρατιώτης
Ìáñìáíáßïé.jpg
Όρθιοι από αριστερά : Σεμίραμις Κούση, Αριστείδης Μαρμάνης, Αλέξανδρος Μαρμάνης, Δημοσθένης Μαρμάνης-Παπαδόπουλος, Σελήνη Μαρμάνη. Καθιστοί: Ιωάννης Μαρμάνης, Δόμνα Μαρμάνη, Εριφύλλη Μαρμάνη, Ευδοξια Μαρμάνη, Σπυρίδων Μαρμάνης

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ